Cover for smooth pipe and corrugated pipe

A02-004
black

Dimensions:315 na rurę gładką400 na rurę gładką315 na rurę karbowaną425 na rurę karbowaną400 na rurę karbowaną350 na rurę karbowaną
Packaging:111111